Kerio Connect

Získajte päť v jednom

Interoperabilita medzi rôznymi platformami

Správa e-mailové schránky, zdieľanie globálnych kontaktov a plánovánie schôdzok v aplikáciach Outlook, Entourage, iCal alebo pomocou webového rozhrania a smartphonu.

Bezdrôtová synchronizácia s mobilnými telefónmi

Bezdrôtová synchronizácia s akýmkoľvek smartphonom. Možnosť zmazania dát zo stratených alebo odcudzených zariadení.

Dôkladné zabezpečenie e-mailu

Blokovanie nevyžiadanej pošty prostredníctvom 14 antispamových techník a dvojitej ochrany proti vírusom.

Archivácia e-mailových správ

Súlad s legislatívnymi požiadavkami na uchovávanie komunikácie, predchádzanie postihom za nedodržanie týchto požiadaviek.

Automatické zálohovanie

Zálohovanie a obnova dát bez odstavenia serveru.

Mlynské Nivy 71,
821 05
Bratislava
tel: 02/57 100 844