Kerio WinRoute Firewall

Kerio WinRoute Firewall je ideálne riešenie pre siete, ktoré vyžadujú prísne bezpečnostné pravidlá pre užívateľov, podrobnú analýzu a záznamy o prístupe na Internet.

Hlavné vlastnosti a výhody

Vlastnosť

Popis vlastnosti

Výhody

Správa užívateľov

Transparentné mapovanie užívateľov z Active Directory alebo interná databáza užívateľov. Užívatelia môžu byť pred vstupom na Internet vyzvaní k prihláseniu do firewallu.

Bez ohľadu na prístupové zariadenie uplatňuje individuálnu užívateľsku politiku prístupu k sieti a na Internet. Správci siete a manažéri môžu presne sledovať chovanie užívateľov na webe.

Bezpečný obsah

Integrovaný antivírus, filter webového obsahu, filter P2P sieti, blokovanie určitého typu súborov, flexibilné filtrovanie kľúčových slov a webových objektov.

Ochraňuje sieť a užívateľov pred vírusmi, spywarom, neúmyslným sťahovaním a dalším škodlivým softwarom (malware). Spoločnosti chráni pred právnou zodpovednosťou a stratou produktivity.

VPN

Mnohonásobné VPN prepojovanie siete a VPN typu klient-server. Vrátane multiplatformového VPN klienta pre Windows, Mac a Linux a Clientless SSL-VPN prístupného cez webový prehliadač.

Zjednodušuje spustenie VPN aj pre tie najzložitejšie nastavenia. Kerio VPN Client s veľmi jednoduchým ovládaním zaručuje bezpečný vysokorýchlostný prístup pre všetkých užívateľov z ktoréhokoľvek počítača.

Riadenie šírky pásma

Podpora konfigurácie pre záložné pripojenie s jednou aktívnou a dalšou, pasívnou (záložnou) linkou alebo konfigurácie s viac aktívnymi linkami pre rozloženie dátovej záťaže. Funkcie obmedzenia šírky pásma zaistí dostatočnú šírku pásma pre kritické aplikácie.

Zaručuje vysokú dostupnosť a maximálnu priepustnosť siete. Určuje priority v sieťovej komunikácii tak, aby bylo zaručené minimálne meškanie v aplikáciach, ako sú VoIP alebo programy pre prenos multimediálnych dát v reálnom čase.

 

 

Mlynské Nivy 71,
821 05
Bratislava
tel: 02/57 100 844