Rozprávajú sa dva počítače

06.05.2010 21:06

Počul si ten nový vtip? 00010001010001 
Hahaha.

Mlynské Nivy 71,
821 05
Bratislava
tel: 02/57 100 844