pomoc

16.06.2010 15:21

Ako volá programátor o pomoc keď sa topí?

F1, F1, F1!!! 

Mlynské Nivy 71,
821 05
Bratislava
tel: 02/57 100 844