Informácie pre návštevníkov

04.01.2010 11:07

Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. pre automatickú distribúciu článku až k nám môžete využiť RSS kanály.

Mlynské Nivy 71,
821 05
Bratislava
tel: 02/57 100 844