Faq

Cenník výkonov platný od 01. 04. 2022

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta

APP – ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
NPP – ceny pre pacientov (V ZÁTVORKE), ktorí NEABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva
 • Štúdium, škola, brigády5 (10) €
 • Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz20 (30) €
 • Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta30 (40) €
 • Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy30 (40) €
 • Komerčné poisťovne 30 (40) €
Ostatné výkony nehradené zo zdravotného poistenia
 • Vyšetrenie CRP (ak nehradí zdravotná poisťovňa a na vlastnú žiadosť pacienta)5 €
 • Vyšetrenie EKG *10 €
 • Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie *15 €
 • Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)5 €
 • Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov)10 €
 • Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G v infúzii15 €
Vyšetrenia/výkony
 • Výpis zo zdrav. dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta10 €
 • Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta v ambulancii20 €
 • Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť mobilného pacienta doma30 €
 • Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti ** občania SR 20 €
* Mimo zákonnej preventívnej prehliadky, na žiadosť pacienta
**Nekapitovaní pacienti – občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej
Uvedené ceny sú konečné, v EUR.

Frequently Asked Questions

Below you’ll find answers to some of the most frequently asked questions at Brivona. We are constantly adding most asked question to this page so if you have a question and don’t see your answer, don’t hesitate to email us at info@example.com

Patients may schedule appointment by visiting the clinic between 9:00 AM and 6:00 PM Monday – Friday or by calling (123) 456-7899. The Emergency cases is available up to 8 PM.

Sometimes the unexpected happens and you need to cancel your appointment make sure you call us or email us 1 day ago before cancellation.

Patients may schedule appointment by visiting the clinic between 9:00 AM and 6:00 PM Monday – Friday or by calling (123) 456-7899. The Emergency cases is available up to 8 PM.

First appointment, please bring the following:
 • Insurance card
 • A picture Photo
 • Any previous medical records (including test results from other clinics)
 • All current medications (with prescription )
Repeat Patient Appointments
 • All current medications (with prescription )

Our Hospitals are multispecialty hospitals and offer the complete range of medical and surgical specialties, with highly experienced doctors.

Yes, we have an ambulance service 24*7 available.

All the medicines are provided by the hospital pharmacy only.

1
2
3